Informace o dopravě

Archív štítků: Trasa metra Praha

Pražská hromadná doprava jízdné

Území hlavního města Prahy je rozděleno na dvě hlavní pásma, která jsou označeny P a O.

Pásmo O je pak rozděleno ještě na dvě další pásmo označená jako O a B. Pásma B a O zahrnují všechny příměstské autobusy, které vedou územím Prahy a také vybrané úseky železnic.

Pásmo P pak zahrnuje tramvaje, metro, autobusy, přívozy, lanovku na Petřín a vybrané úseky železnic. Pojďme se podívat na ceny jízdenek a kuponů městské hromadné dopravy v Praze.

Jízdenky Druh jízdenky/kuponu Dospělý Dítě Junior Student Senior
Základní 90 min. 32 Kč 16 Kč 32 Kč 32 Kč 16 Kč
Krátkodobá 30 min. 24 Kč 12 Kč 24 Kč 24 Kč 12 Kč
1 den 110 Kč 55 Kč 110 Kč 110 Kč 55 Kč
3 dny 310 Kč - 310 Kč 310 Kč -
Kupony měsíční 550 Kč - 260 Kč 260 Kč 250 Kč
30denní - - - 260 Kč -
čtvrtletní 1 480 Kč - 720 Kč 720 Kč 660 Kč
90denní - - - 720 Kč -
5měsíční 2 450 Kč - 1 200 Kč 1 200 Kč 1 100 Kč
10měsíční - - 2 400 Kč 2 400 Kč -
roční 4 750 Kč - - - -
Vložil Hromadná doprava Praha | Štítek , , , | Zanechat komentář

Pražská hromadná doprava mapa

Do pražské hromadné dopravy toho patří skutečně hodně. Řadíme sem tramvaje, metro, příměstské autobusové linky, městské autobusové linky, několik přívozů, lanovou dráhu Petřín a síť parkovišť P+R. Všechno tvoří dohromady integrovaný dopravní systém, který se vyznačuje několika věcmi.

Jde především o to, že je zavedený jednotný tarif, stejné smluvní přepravní podmínky, jednotné číslování linek, návaznost jednotlivých typů dopravy, proklady mezi spoji jednotlivých linek a tak podobně.

Za koordinátora pražské integrované dopravy je označována organizace ROPID, což je vlastně Regionální organizátor pražské integrované dopravy. Jedná se taktéž o příspěvkovou organizaci Prahy. Na počátku roku 2000 probíhaly diskuze o tom, jestli má být oddělený pražská integrovaný systém a středočeská doprava. Prvního května roku 2005 pak byl zaveden oficiálně systém Středočeské integrované dopravy, kam patří další okresy Středočeského kraje, jako například Beroun, Mělník, Nymburk, Mladá Boleslav, Benešov, Kutná Hora, Kolín, Kladno a Příbram. Ke kompletnímu sjednocení těchto dvou integrovaných systému došlo šestého listopadu roku 2013. Účelem tohoto sjednocení je podle všeho zlevnění, zjednodušení, zefektivnění a zrychlení hromadné dopravy. Prodej jízdenek do pražské hromadné dopravy probíhá prostřednictvím rozšířené sítě automatů.

Dvacátého druhého listopadu pak byly zavedeny velice oblíbené SMS jízdenky, později byly zavedeny také předplatné jízdenky, které byly později nahrazeny čipovou kartou Opencard, na kterou lze virtuální kupony platit bezhotovostně.

Vložil Hromadná doprava Praha | Štítek , , , | Zanechat komentář

Metro Praha

Metro je v Praze rozděleno do celkově tří linek, které jsou označovány prvními třemi písmeny abecedy, tedy A, B a C. Metro v Praze začíná jezdit mezi čtvrtou a pátou hodinou ranní, přičemž končí zhruba o půlnoci.

Linky metra jsou navrženy na provoz pětivozých souprav, které jsou také samozřejmě používány. Pokud bychom se měli bavit o maximální rychlosti, tak ta se pohybuje zhruba kolem osmdesáti kilometrů za hodinu.

Na druhou cestovní rychlost, tedy průměrná, je něco okolo 35 kilometrů za hodinu. Do této rychlosti je započítáno také stání na zastávkách.

Nejvíce souprav se vypravuje vždy v ranní špice během pracovních dnů, přičemž se jedná o celkově osmdesát devět souprav. V sedle je pak vypracováno zhruba padesát souprav a během víkendu zhruba třicet tři souprav. V celkové infrastruktuře metra se nachází několik základních částí. Jedná se samozřejmě o depa, přičemž pražské metro má depa celkově tři. Jedná se o Depo Hostivař, Depo Kačerov a Depo Zličín. Další součástí infrastruktury jsou zabezpečovací zařízení, které zajišťují plynulost a bezpečnost provozu vlaků v metru. Další součást pak tvoří samozřejmě eskalátory, přičemž nejdelší naleznete například na stanici Náměstí Míru. Jedná se o nejhlubší stanici a eskalátory měří osmdesát sedm metrů.

Poslední součástí infrastruktury je ochranný systém metra, které jsou počátkem dvacátého prvního století dimenzovány jako kryty v případech živelných pohrom, teroristických útoků a tak podobně.

Vložil Podzemní doprava Praha | Štítek , , , | Zanechat komentář

Trasy metra Praha plánek

Pražské metro je hlavním stěžejním prvkem integrované dopravy v Praze, bez kterého si naprostá většina lidí nedokáže pohyb po Praze již představit. Na jednotlivé stanice metra navazují samozřejmě linky autobusové, tramvajové, příměstské linky a tak podobně. Metro navazuje také plynule na různá vlaková nádraží v Praze. Metro v Praze je provozováno Dopravním podnikem hlavního města Prahy, přičemž v současné době je rozděleno na tři trasy, které jsou označeny prvními třemi písmeny v abecedě, tedy A, B a C. Na pláncích s metrem jsou pak tyto trasy rozlišeny barevně, kdy linka C nese červenou barvu, linka B žlutou barvu a linka A zelenou barvu. Níže se můžete podívat na tento plánek pražského metra.

Linka A

Na této lince se nachází celkově třináct stanic, přičemž vede z Dejvic do Strašnic. Celková délka této linky je bezmála jedenáct kilometrů, přičemž běžnou rychlostí jí metro projede za zhruba dvacet tři minut.

 

Linka B

Na lince B naleznete celkově dvacet čtyři stanic, přičemž její celková délka je zhruba dvacet pět a půl kilometru. Vede směrem jihozápad-severovýchod, přičemž vlak je schopný ji projet zhruba za čtyřicet jedna minut.

 

Linka C

Linka C má celkově dvacet stanic, přičemž její celková délka je bezmála dvacet tři kilometrů. Linka vede směrem ze severu na jihovýchod, přičemž vlak je schopný ji projet zhruba za třicet šest minut.

Vložil Podzemní doprava Praha | Štítek , , | Zanechat komentář

Metro trasa D

Linka metra D je zamýšlenou a projektovanou čtvrtou linkou pražského metra, která má být vedena z jedné části souběžně s C linkou, tedy ve směru sever -> jih. S linkou C by se měla křížit na stanici Pankrác.

První úsek tohoto metra s označením I.D je připravovaný v rozsahu stanic Náměstí Míru až Depo Písnice. Celková délka tohoto úseku je bezmála jedenáct kilometrů, přičemž zde bude deset stanic.

Jedná se o Náměstí Míru, Náměstí Bratří Synků, Pankrác, kde by mělo dojít k onomu výše avizovanému skřížení s linkou C, dále Olbrachtova, Nádraží Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice.

Tato trasa je pravděpodobně nejvýznamnější připravovanou stavbou v Praze. Mezi hlavní důvody výstavby patří několik zásadních bodů. Pojďme se na některé podívat.

  • zajištění kvalitní dopravní obsluhy u rozsáhlých sídlištních celků, jako jsou například Krče, Libuše, Lhotky, Písnice, Nové Dvory a tak podobně
  • zamezení rostoucího podílu automobilové individuální dopravy a snížení přetížení pozemní komunikace v dané oblasti
  • zlepšení kvality a úrovně veřejné dopravy ve spádových oblastech
  • snížení současných vysokých nároků na linku metra C
  • zajištění kvalitní alternativy k Nuseláku, v případě jeho rekonstrukce nebo havárie

Zahájení stavby tohoto projektu je předpokládáno zhruba na první pololetí roku 2017. V průběhu jsou samozřejmě navrhovány a budou navrhovány další úpravy, aby bylo dosaženo maximálních úspor.

Vložil Podzemní doprava Praha | Štítek , , , | Zanechat komentář