Informace o dopravě

Archív štítků: Plán metra v Praze

Metro trasa D

Linka metra D je zamýšlenou a projektovanou čtvrtou linkou pražského metra, která má být vedena z jedné části souběžně s C linkou, tedy ve směru sever -> jih. S linkou C by se měla křížit na stanici Pankrác.

První úsek tohoto metra s označením I.D je připravovaný v rozsahu stanic Náměstí Míru až Depo Písnice. Celková délka tohoto úseku je bezmála jedenáct kilometrů, přičemž zde bude deset stanic.

Jedná se o Náměstí Míru, Náměstí Bratří Synků, Pankrác, kde by mělo dojít k onomu výše avizovanému skřížení s linkou C, dále Olbrachtova, Nádraží Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice.

Tato trasa je pravděpodobně nejvýznamnější připravovanou stavbou v Praze. Mezi hlavní důvody výstavby patří několik zásadních bodů. Pojďme se na některé podívat.

  • zajištění kvalitní dopravní obsluhy u rozsáhlých sídlištních celků, jako jsou například Krče, Libuše, Lhotky, Písnice, Nové Dvory a tak podobně
  • zamezení rostoucího podílu automobilové individuální dopravy a snížení přetížení pozemní komunikace v dané oblasti
  • zlepšení kvality a úrovně veřejné dopravy ve spádových oblastech
  • snížení současných vysokých nároků na linku metra C
  • zajištění kvalitní alternativy k Nuseláku, v případě jeho rekonstrukce nebo havárie

Zahájení stavby tohoto projektu je předpokládáno zhruba na první pololetí roku 2017. V průběhu jsou samozřejmě navrhovány a budou navrhovány další úpravy, aby bylo dosaženo maximálních úspor.

Vložil Podzemní doprava Praha | Štítek , , , | Zanechat komentář