Informace o dopravě

Archív štítků: Doprava Praha

Pražská hromadná doprava jízdné

Území hlavního města Prahy je rozděleno na dvě hlavní pásma, která jsou označeny P a O.

Pásmo O je pak rozděleno ještě na dvě další pásmo označená jako O a B. Pásma B a O zahrnují všechny příměstské autobusy, které vedou územím Prahy a také vybrané úseky železnic.

Pásmo P pak zahrnuje tramvaje, metro, autobusy, přívozy, lanovku na Petřín a vybrané úseky železnic. Pojďme se podívat na ceny jízdenek a kuponů městské hromadné dopravy v Praze.

Jízdenky Druh jízdenky/kuponu Dospělý Dítě Junior Student Senior
Základní 90 min. 32 Kč 16 Kč 32 Kč 32 Kč 16 Kč
Krátkodobá 30 min. 24 Kč 12 Kč 24 Kč 24 Kč 12 Kč
1 den 110 Kč 55 Kč 110 Kč 110 Kč 55 Kč
3 dny 310 Kč - 310 Kč 310 Kč -
Kupony měsíční 550 Kč - 260 Kč 260 Kč 250 Kč
30denní - - - 260 Kč -
čtvrtletní 1 480 Kč - 720 Kč 720 Kč 660 Kč
90denní - - - 720 Kč -
5měsíční 2 450 Kč - 1 200 Kč 1 200 Kč 1 100 Kč
10měsíční - - 2 400 Kč 2 400 Kč -
roční 4 750 Kč - - - -
Vložil Hromadná doprava Praha | Štítek , , , | Zanechat komentář

Autobusový jízdní řád

Autobusová doprava je pravděpodobně nejrozšířenějším typem dopravy, přičemž se dělí podle několika hlavních kritérií.

Podle toho, komu je určena:

 • veřejná
 • zvláštní (neveřejná)

Podle pravidelnosti:

 • pravidelná (linková)
 • příležitostná (zájezdy, jednorázové akce a tak podobně…)

Podle místa uskutečnění:

 • městská
 • příměstská a regionální
 • meziměstská a dálková
 • mezinárodní

Podle způsobu financování:

 • dotovaná
 • komerční

Pokud bychom se měli podívat trošku do historie autobusové dopravy , tak bychom museli zhruba do roku 1905, kdy začaly jezdit první poštovní autobusy na území Rakouska – Uherska, které kromě klasických zásilek přepravovaly také osoby. V zemích České republiky byla první poštovní linka zavedena v roce 1908. První linka vedla mezi Pardubicemi a Bohdančem, respektive také mezi Pardubicemi a Holicemi. Tenkrát se jezdilo s autobusy Laurin & Klement, které měly optimální rychlost zhruba dvacet šest kilometrů za hodinu. Při této rychlosti měly neuvěřitelnou spotřebu šedesát dva litrů na sto kilometrů. Další pravidelné linky pak začaly vznikat zhruba v roce 1910.

Vložil Autobusové linky | Štítek , , , | Zanechat komentář

Metro Praha

Metro je v Praze rozděleno do celkově tří linek, které jsou označovány prvními třemi písmeny abecedy, tedy A, B a C. Metro v Praze začíná jezdit mezi čtvrtou a pátou hodinou ranní, přičemž končí zhruba o půlnoci.

Linky metra jsou navrženy na provoz pětivozých souprav, které jsou také samozřejmě používány. Pokud bychom se měli bavit o maximální rychlosti, tak ta se pohybuje zhruba kolem osmdesáti kilometrů za hodinu.

Na druhou cestovní rychlost, tedy průměrná, je něco okolo 35 kilometrů za hodinu. Do této rychlosti je započítáno také stání na zastávkách.

Nejvíce souprav se vypravuje vždy v ranní špice během pracovních dnů, přičemž se jedná o celkově osmdesát devět souprav. V sedle je pak vypracováno zhruba padesát souprav a během víkendu zhruba třicet tři souprav. V celkové infrastruktuře metra se nachází několik základních částí. Jedná se samozřejmě o depa, přičemž pražské metro má depa celkově tři. Jedná se o Depo Hostivař, Depo Kačerov a Depo Zličín. Další součástí infrastruktury jsou zabezpečovací zařízení, které zajišťují plynulost a bezpečnost provozu vlaků v metru. Další součást pak tvoří samozřejmě eskalátory, přičemž nejdelší naleznete například na stanici Náměstí Míru. Jedná se o nejhlubší stanici a eskalátory měří osmdesát sedm metrů.

Poslední součástí infrastruktury je ochranný systém metra, které jsou počátkem dvacátého prvního století dimenzovány jako kryty v případech živelných pohrom, teroristických útoků a tak podobně.

Vložil Podzemní doprava Praha | Štítek , , , | Zanechat komentář

Pražská integrovaná doprava Praha

Integrovaná doprava v Praze je skutečně velikým integrovaným systémem, který zahrnuje veskrze všechny typy hromadné dopravy, které jsou v Praze k dispozici. Jedná se například o železnici, tramvaj, metro, autobusové linky, přívozy na řece, lanovku na Patřín a tak podobně.

Velice zajímavé jsou statistiky k jednotlivým létům pražské integrované dopravy, které zahrnují například počet zastávek u jednotlivých typů dopravy, celkový počet vozů, počet přepravených cestujících, celkové počty najetých kilometrů a tak podobně.

Pojďme se podívat například na statistiky roku 2011, které zpracovala organizace s názvem ROPID, což je Regionální organizátor pražské integrované dopravy.

Prostředek

Průměrná cestovní rychlost (km/h)

Počet linek

Počet zastávek

Počet vozů

Počet přepravených cestujících (za rok)

Počet ujetých km

metro 45 3 57 635 578 515 000
tramvaj 18 33 620 931 345 485 000
autobus 25 (městské); 33 (regio) 319 2310 1714 334 646 000
Esko 44 17 226 18 126 000 (v rámci PID)
přívoz 6 6 14 6 492 000
celkem 29 (bez Eska) 378 3227 3286 + Esko 1 293 813 000 196 000 000
Vložil Nadzemní doprava Praha | Štítek , , , | Zanechat komentář

Pražská integrovaná doprava jízdní řády

Pražská integrovaná doprava je integrovaným dopravním systémem, který zahrnuje tramvaje, metro, železnici, příměstské a městské autobusové linky, několik přívozů, lanovou dráhu na Petřín a sít parkovišť P+R.

Celkově zasahuje do území hlavního města Praha a dalších okresů Středočeského kraje Praha-západ, Praha-východ, Beroun, Mělník, Kladno, Příbram, Kutná Hora, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav a Benešov.

Co to vlastně znamená, když je systém dopravy integrovaný?

Jde o to, že pro všechny druhy přepravy je zavedený jednotný tarif, jednotné číslování linek, jednotné smluvní přepravní podmínky, návaznost mezi jednotlivými typy spojů a tak podobně. Pokud budete v Praze poprvé, tak je určitě rozumné si například zakoupit nějaký orientační plánek pražské integrované dopravy. Také můžete využít různých interaktivních plánů, které najdete například na oficiálních internetových stránkách. Samozřejmě můžete dále využít asi nejznámějšího portálu jízdních řádů napříč všemi typy dopravy, kterým je idos.cz. Zde si jednoduše zvolíte pouze dopravu po Praze, eventuálně ve Středočeském kraji, a máte vystaráno. Idos funguje velice dobře také v chytrých mobilních telefonech, takže budete vždy a všude vědět, za jak dlouho a ze které zastávky vám daný spoj jede.

Asi nejefektivnějším způsobem dopravy na delší vzdálenosti je v Praze metro, na kratší vzdálenost je lepší využívat autobusy nebo tramvaje.

Vložil Nadzemní doprava Praha | Štítek , , , | Zanechat komentář

Pražská integrovaná doprava ceník

Pokud cestujete nejen po Praze, ale zejména pak do okolních městských částí, na některé se nevztahují klasické jízdní kupony, případně by pro vás byly až příliš finančně nevýhodné, je vhodné využít služeb Pražské integrované dopravy. V závislosti na tom, kam a jak cestujete, je možné zakoupit i konkrétní jízdenku, která pro vás, jakožto pravidelného nebo občasného cestujícího, po všech stránkách výhodná.

Vždy je přitom dobré zohlednit, která jízdenka je pro vás v rámci cestování výhodná. Díky přehledným internetovým stránkám Pražské integrované dopravy je možné snadno a rychle zjistit, jakou jízdenku zakoupit a to nejen z hlediska rozsahu vašich cest, ale i jejich četnosti nebo věkové kategorie, do které spadáte.

Linky Pražské integrované dopravy

Systém Pražské integrované dopravy zahrnuje zejména následující dopravní prostředky, které se podle jízdních řádů pravidelně pohybují na území hlavního města:

 • metro a tramvaje
 • autobusy a železnice
 • lanová dráha Petřín
 • přívozy, které zajišťují dopravu nejen v Praze, ale i část Středočeského kraje

Výjimkou však nejsou ani příměstské, nebo chcete-li regionální, autobusy a vlakové soupravy, přičemž všechny tyto a výše zmíněné linky jsou zařazeny do tzv. tarifního pásma P, O a B. Cena kuponů pro Pražskou integrovanou dopravu závisí primárně na tom, zda chcete cestovat jen na území hlavního města nebo zda hodláte pravidelně cestovat i do některých příměstských částí, pro které platí označení příměstské vlaky a autobusy. Roční kupon vztahující se na dospělou osobu, vyjde na přibližně 4 800,- Kč s tím, že je nutné být vlastníkem Opencard nebo si čipovou kartu současně vyřídit.

Vložil Ceny jízdného Praha | Štítek , , , | Zanechat komentář

Cena kuponů Opencard od 1.1.2015

Čipové karty Opencard byly oficiálně zrušeny a v současné době jsou nahrazovány klasickými jízdními kupony, které se v Praze uplatňovaly už v minulých letech. Od začátku letošního roku jsou tak pro cestující v Praze připraveny klasické papírové kupony, které je možné zakoupit na všech kontaktních místech s tím, že pokud ještě běží zakoupené roční období na Opencard, je možné samozřejmě kartu v rámci jízdného nadále využívat do doby, než skončí její platnost.

Od příštího roku, tedy roku 2016, jsou přichystané i změny, které souvisí především s cenou jízdného. Jízdné tak má být výrazně levnější, než tomu je v roce letošním.

Od prvního července se však cestující mohou těšit z nové a již schválené změna, která se dotkne ročních jízdných papírových kuponů. Doposud bylo možné kupon pořídit za 4 750,- Kč, ale od již zmíněného prvního července bude možné kupon zakoupit výrazně levněji, konkrétně za 3 650,- Kč. Ovšem pozor, tato cena jen platná jen v souvislosti s ročním kuponem. Zároveň vyšlo v platnost, že hromadnou dopravou budou mít možnost cestovat zdarma rodiče, kteří jsou doprovodem dítěte do tří let a psi, jejichž doprovod má platnou dlouhodobou jízdenku.

Kupony Pražské hromadné dopravy pro dospělé osoby: 

 • měsíční – 550,- Kč
 • čtvrtletní – 1 480,- Kč
 • pětiměsíční – 2 450,- Kč
 • roční – 4 750,- Kč – změna od 1.6.2015

Kupony Pražské hromadné dopravy v rámci kuponů Junior:

 • měsíční – 260,- Kč
 • čtvrtletní – 720,- Kč
 • pětiměsíční – 1 200,- Kč
 • desetiměsíční – 2 400,- Kč

Kupony Pražské hromadné dopravy v rámci kuponů Student: 

 • měsíční – 260,- Kč
 • čtvrtletní – 720,- Kč
 • pětiměsíční – 1 200,- Kč
 • desetiměsíční – 2 400,- Kč
Vložil Ceny jízdného Praha | Štítek , , , | Zanechat komentář