Pražský dopravní podnik

Informace o dopravě

Pražská hromadná doprava jízdné

Území hlavního města Prahy je rozděleno na dvě hlavní pásma, která jsou označeny P a 0. Pásmo 0 je pak rozděleno ještě na dvě další pásmo označená jako 0 a B. Pásma B a 0 zahrnují všechny příměstské autobusy, které vedou územím Prahy a také vybrané úseky železnic. Pásmo P pak zahrnuje tramvaje, metro, autobusy, přívozy, lanovku na Petřín a vybrané úseky železnic. Pojďme se podívat na ceny jízdenek a kuponů městské hromadné dopravy v Praze.

Jízdenky Druh jízdenky/kuponu Dospělý Dítě Junior Student Senior
Základní 90 min. 32 Kč 16 Kč 32 Kč 32 Kč 16 Kč
Krátkodobá 30 min. 24 Kč 12 Kč 24 Kč 24 Kč 12 Kč
1 den 110 Kč 55 Kč 110 Kč 110 Kč 55 Kč
3 dny 310 Kč - 310 Kč 310 Kč -
Kupony měsíční 550 Kč - 260 Kč 260 Kč 250 Kč
30denní - - - 260 Kč -
čtvrtletní 1 480 Kč - 720 Kč 720 Kč 660 Kč
90denní - - - 720 Kč -
5měsíční 2 450 Kč - 1 200 Kč 1 200 Kč 1 100 Kč
10měsíční - - 2 400 Kč 2 400 Kč -
roční 4 750 Kč - - - -
Vložil Nezařazené | Zanechat komentář

Pražská hromadná doprava mapa

Do pražské hromadné dopravy toho patří skutečně hodně. Řadíme sem tramvaje, metro, příměstské autobusové linky, městské autobusové linky, několik přívozů, lanovou dráhu Petřín a síť parkovišť P+R. Všechno tvoří dohromady integrovaný dopravní systém, který se vyznačuje několika věcmi. Jde především o to, že je zavedený jednotný tarif, stejné smluvní přepravní podmínky, jednotné číslování linek, návaznost jednotlivých typů dopravy, proklady mezi spoji jednotlivých linek a tak podobně. Za koordinátora pražské integrované dopravy je označována organizace ROPID, což je vlastně Regionální organizátor pražské integrované dopravy. Jedná se taktéž o příspěvkovou organizaci Prahy. Na počátku roku 2000 probíhaly diskuze o tom, jestli má být oddělený pražská integrovaný systém a středočeská doprava. Prvního května roku 2005 pak byl zaveden oficiálně systém Středočeské integrované dopravy, kam patří další okresy Středočeského kraje, jako například Beroun, Mělník, Nymburk, Mladá Boleslav, Benešeov, Kutná Hora, Kolín, Kladno a Příbram. Ke kompletnímu sjednocení těchto dvou integrovaných systému došlo šestého listopadu roku 2013. Účelem tohoto sjednocení je podle všeho zlevnění, zjednodušení, zefektivnění a zrychlení hromadné dopravy. Prodej jízdenek do pražské hromadné dopravy probíhá prostřednictvím rozšířené sítě automatů. Dvacátého druhého listopadu pak byly zavedeny velice oblíbené sms jízdenky, později byly zavedeny také předplatné jízdenky, které byly později nahrazeny čipovou kartou Opencard, na kterou lze virtuální kupony platit bezhotovostně.

Vložil Nezařazené | Zanechat komentář

Pražský železniční uzel

Praha je nejvýznamnějším železničním uzlem železniční osobní dopravy v České republice. Jedná se o přirozené centrum jak dopravy dálkové, také také dopravy příměstské a intervalové na hlavních tratích. Pražský železniční uzel prochází, dalo by se říct, neustále přestavbou, která by měla propojit nejvýznamnější pražské nádraží a zvýšit tak kapacitu tratí v pražském centru. Praha má svých několik velikých nádraží, které pocházejí často ještě z devatenáctého století, tedy z doby, kdy byly přivedeny do města první koleje. Tím nejvýznamnějším je samozřejmě hlavní nádraží, které se nachází na hranicích Vinohrad, Žižkova a Nového Města. Dále v Praze máme na Novém Městě Masarykovo nádraží, nádraží Praha – Holešovice a Praha – Smíchov. Významné pražské nádraží se nacházelo také v Těšnově, avšak toto bylo zrušeno kvůli výstavbě severojižní silniční magistrály. Prahou vedou také evropské budované železniční koridory, kdy jeden přichází od Plzně do prahy, další od Děčína k Břeclavi, další přichází do Prahy od Českých Budějovic a tak podobně. Třetí koridor by se měl do roku 2016 modernizovat a měl by být vybudovaný tunel z Prahy do Berouna. Mělo by se jednat o první etapu vysokorychlostní trati z Prahy do Plzně.

Vložil Nezařazené | Zanechat komentář

APokud bychom sutobusový jízdní řád

Autobusová doprava je pravděpodobně nejrozšířenějším typem dopravy, přičemž se dělí podle několika hlavních kritérií.

Podle toho, komu je určena:

 • veřejná
 • zvláštní (neveřejná)

Podle pravidelnosti:

 • pravidelná (linková)
 • příležitostná (zájezdy, jednorázové akce a tak podobně…)

Podle místa uskutečnění:

 • městská
 • příměstská a regionální
 • meziměstská a dálková
 • mezinárodní

Podle způsobu financování:

 • dotovaná
 • komerční
Vložil Nezařazené | Zanechat komentář

Student Agency autobusy jízdní řád

Student Agency je českou společností, která má své hlavní sídlo v Brně. Vznik roku této společnosti se datuje od roku 1996, kdy byla založena jako společnost s ručením omezeným. Prvního srpna roku 2013 pak byla transformována na komanditní společnost. Od začátku je jediným vlastníkem a později také společníkem-komanditistou Radim Jančura. Například za rok 2008 byly tržby této společnosti něco kolem tří a půl miliard korun. Největší množství z této částky mají na svědomí letenky, ubytování a prodej doplňkových služeb, tedy zhruba šedesát šest procent. Další část, tedy zhruba dvacet tři procent, zahrnuje autobusová doprava. Zbytek je pak rozdělen mezi školní zájezdy, studijní pobyty v zahraničí, pracovní programy a tak podobně. Komplementářek společnosti je jako taková akciová společnost Student Agency holding, přičemž jediným akcionářem této společnosti a jediný člen představenstva je opět Radim Jančura. Mezi základní dopravní činnost, kterou společnost Student Agency poskytuje, patří samozřejmě všem známá autobusová doprava, tedy ty žluté autobusy, které můžeme potkat téměř po celé České republice. Student Agency vyráží se svými autobusy i mezinárodně, a to například do měst v Německu, Beneluxu, Švýcarsku, Švédsku, Anglii, Rakousku, Maďarsku, Itálii, Norsku, Slovensku, Francii, Nizozemsku a tak podobně. V České republice jezdí pravidelné linky hlavně mezi většími městy. Jedná se například o Praha – Brno, Praha – Plzeň, Praha – Ostrava, Praha – Liberec, Praha – Zlín, Brno – Ostrava a spousty dalších linek.

Vložil Nezařazené | Zanechat komentář

Metro Praha

Metro je v Praze rozděleno do celkově tří linek, které jsou označovány prvními třemi písmeny abecedy, tedy A, B a C. Metro v Praze začíná jezdit mezi čtvrtou a pátou hodinou ranní, přičemž končí zhruba o půlnoci. Linky metra jsou navrženy na provoz pětivozých souprav, které jsou také samozřejmě používány. Pokud bychom se měli bavit o maximální rychlost, tak ta se pohybuje zhruba kolem osmdesáti kilometrů za hodinu. Na druhou cestovní rychlost, tedy průměrná, je něco kolo třicet pěti kilometrů za hodinu. Do této rychlosti je započítáno také stání na zastávkách. Nejvíce souprav se vypravuje vždy v ranní špice během pracovních dnů, přičemž se jedná o celkově osmdesát devět souprav. V sedle je pak vypracováno zhruba padesát souprav a během víkendu zhruba třicet tři souprav. V celkové infrastruktuře metra se nachází několik základních částí. Jedná se samozřejmě o depa, přičemž pražské metro má depa celkově tři. Jedná se o Depo Hostivař, Depo Kačerov a Depo Zličín. Další součástí infrastruktury jsou zabezpečovací zařízení, které zajišťují plynulost a bezpečnost provozu vlaků v metru. Další součást pak tvoří samozřejmě eskalátory, přičemž nejdelší naleznete například na stanici Náměstí Míru. Jedná se o nejhlubší stanici a eskalátory měří osmdesát sedm metrů. Poslední součástí infrastruktury je ochranný systém metra, které jsou počátkem dvacátého prvního století dimenzovány jako kryty v případech živelných pohrom, teroristických útoků a tak podobně.

Vložil Nezařazené | Zanechat komentář

Trasy metra Praha plánek

Pražské metro je hlavním stěžejním prvkem integrované dopravy v Praze, bez kterého si naprostá většina lidí nedokáže pohyb po Praze již představit. Na jednotlivé stanice metra navazují samozřejmě linky autobusové, tramvajové, příměstské linky a tak podobně. Metro navazuje také plynule na různá vlaková nádraží v Praze. Metro v Praze je provozováno Dopravním podnikem hlavního města Prahy, přičemž v současné době je rozděleno na tři trasy, které jsou označeny prvními třemi písmeny v abecedě, tedy A, B a C. Na pláncích s metrem jsou pak tyto trasy rozlišeny barevně, kdy linka C nese červenou barvu, linka B žlutou barvu a linka A zelenou barvu. Níže se můžete podívat na tento plánek pražského metra.

Linka A

 • Na této lince se nachází celkově třináct stanic, přičemž vede z Dejvic do Strašnic. Celková délka této linky je bezmála jedenáct kilometrů, přičemž běžnou rychlostí jí metro projede za zhruba dvacet tři minut.

Linka B

 • Na lince B naleznete celkově dvacet čtyři stanic, přičemž její celková délka je zhruba dvacet pět a půl kilometru. Vede směrem jihozápad-severovýchod, přičemž vlak je schopný ji projet zhruba za čtyřicet jedna minut.

Linka C

 • Linka C má celkově dvacet stanic, přičemž její celková délka je bezmála dvacet tři kilometrů. Linka vede směrem ze severu na jihovýchod, přičemž vlak je schopný ji projet zhruba za třicet šest minut.
Vložil Nezařazené | Zanechat komentář

Metro trasa D

Linka metra D je zamýšlenou a projektovanou čtvrtou linkou pražského metra, která má být vedena z jedné části souběžně s C linkou, tedy ve směru sever -> jih. S linkou C by se měla křížit na stanici Pankrác. První úsek tohoto metra s označením I.D je připravovaný v rozsahu stanic Náměstí Míru až Depo Písnice. Celková délka tohoto úseku je bezmála jedenáct kilometrů, přičemž zde bude deset stanic. Jedná se o Náměstí Míru, Náměstí Bratří Synků, Pankrác, kde by mělo dojít k onomu výše avizovanému skřížení s linkou C, dále Olbrachtova, Nádraží Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice. Tato trasa je pravděpodobně nejvýznamnější připravovaná stavba v Praze. Mezi hlavní důvody výstavby patří několik zásadních bodů. Pojďme se na některé podívat.

 • zajištění kvalitní dopravní obsluhy u rozsáhlých sídlištních celků, jako jsou například Krče, Libuše, Lhotky, Písnice, Nové Dvory a tak podobně
 • zamezení rostoucího podílu automobilové individuální dopravy a snížení přetížení pozemní komunikace v dané oblasti
 • zlepšení kvality a úrovně veřejné dopravy ve spádových oblastech
 • snížení současných vysokých nároků na linku metra C
 • zajištění kvalitní alternativy k Nuseláku, v případě jeho rekonstrukce nebo havárie

Zahájení stavby tohoto projektu je předpokládáno zhruba na první pololetí roku 2017. V průběhu jsou samozřejmě navrhovány a budou navrhovány další úpravy, aby bylo dosaženo maximálních úspor.

Vložil Nezařazené | Zanechat komentář

Pražská integrovaná doprava Praha

Integrovaná doprava v Praze je skutečně velikým integrovaným systémem, který zahrnuje veskrze všechny typy hromadné dopravy, které jsou v Praze k dispozici. Jedná se například o železnici, tramvaj, metro, autobusové linky, přívozy na řece, lanovku na Patřín a tak podobně. Velice zajímavé jsou statistiky k jednotlivým létům pražské integrované dopravy, které zahrnují například počet zastávek u jednotlivých typů dopravy, celkový počet vozů, počet přepravených cestujících, celkové počty najetých kilometrů a tak podobně. Pojďme se podívat například na statistiky roku 2011, které zpracovala organizace s názvem ROPID, což je Regionální organizátor pražské integrované dopravy.

Prostředek

Průměrná cestovní rychlost (km/h)

Počet linek

Počet zastávek

Počet vozů

Počet přepravených cestujících (za rok)

Počet ujetých km

metro 45 3 57 635 578 515 000
tramvaj 18 33 620 931 345 485 000
autobus 25 (městské); 33 (regio) 319 2310 1714 334 646 000
Esko 44 17 226 18 126 000 (v rámci PID)
přívoz 6 6 14 6 492 000
celkem 29 (bez Eska) 378 3227 3286 + Esko 1 293 813 000 196 000 000
Vložil Nezařazené | Zanechat komentář

Pražská integrovaná doprava jízdní řády

Pražská integrovaná doprava je integrovaným dopravním systémem, který zahrnuje tramvaje, metro, železnici, příměstské a městské autobusové linky, několik přívozů, lanovou dráhu na Petřín a sít parkovišť P+R. Celkově zasahuje do území hlavního města Praha a dalších okresů Středočeského kraje Praha-západ, Praha-východ, Beroun, Mělník, Kladno, Příbram, Kutná Hora, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav a Benešov. Co to vlastně znamená, když je systém dopravy integrovaný? Jde o to, že pro všechny druhy přepravy je zavedený jednotný tarif, jednotné číslování linek, jednotné smluvní přepravní podmínky, návaznost mezi jednotlivými typy spojů a tak podobně. Pokud budete v Praze poprvé, tak je určitě rozumné si například zakoupit nějaký orientační plánek pražské integrované dopravy. Také můžete využít různých interaktivních plánů, které najdete například na oficiálních internetových stránkách. Samozřejmě můžete dále využít asi nejznámějšího portálu jízdních řádů napříč všemi typy dopravy, kterým je idos.cz. Zde si jednoduše zvolíte pouze dopravu po Praze, eventuelně ve Středočeském kraji, a máte vystaráno. Idos funguje velice dobře také v chytrých mobilních telefonech, takže budete vždy a všude vědět, za jak dlouho a ze které zastávky vám daný spoj jede. Asi nejefektivnějším způsobem dopravy na delší vzdálenosti je v Praze metro, na kratší vzdálenost je lepší využívat autobusy nebo tramvaje.

Vložil Nezařazené | Zanechat komentář