Pražský dopravní podnik

Informace o dopravě

Nové spojení

Nové spojení je souhrnný název pro zcela novou stavbu některých částí pražského železničního uzlu, který je velmi postupně budován od roku 2004. Celý oficiální název je Nové spojení Praha hl. nádraží, Masarykovo nádraží – Libeň, Vysočany, Holešovice. Přestavba se týká hlavně východní části směrem od centra hlavního města, o okraj Žižkova a Libně. Hlavní nádraží v Praze a Masarykovo nádraží tak spojuje všechny tratě od severu k severovýchodu.

Během roku 2008 byly úspěšně dokončeny některé plánované úseky Nového spojení a na trase se tak mohli svést jedni z prvních cestujících.

Díky realizaci projektu Nové spojení je zajištěna daleko rychlejší doprava a spojení mezi jednotlivými nádražími v Praze, nechybí ani zcela nové estakády v okolí Vítkova a nutno zmínit z zcela nové mosty určené primárně pro silniční dopravu. V současné době by měl být postupně realizován i projekt týkající se cyklostezky, která má být umístěna v místech, kde se původně nacházela železniční trať, jenž ani zdaleka nevyhovovala dosavadním podmínkám a požadavkům na železniční nebo silniční dopravu.

Díky realizaci projektu Nové spojení je v současné době zajišťován poměrně rychlý a vcelku bezproblémový provoz pokud jde o trasu z Prahy do Kolína. Vlaky přímo ve Vítkovských tunelech mohou nabrat rychlost až 100km/hod. a v oblasti okolo hlavního nádraží v Praze se rychlost snižuje na 50km/hod. Nejvýznamněji se na celém systému a rychlosti dopravy bezpochyby podílí hlavně dva nové železniční tunely pod Vítkovem a také silniční estakáda Krejcárek.

Vložil Doprava v Praze | Štítek , , , | Zanechat komentář

Praha Masarykovo nádraží

Historicky první nádraží v Praze je právě Masarykovo nádraží, které se nachází cca 500 metrů jihovýchodně od autobusového nádraží Florenc a v přímém dosahuje je i pokud jde o hlavní vlakové nádraží v Praze. Stěžejní stanicí metra je v tomto případě Náměstí republiky, v jejíž stanici se nachází.

V minulosti mělo Masarykovo nádraží mnoho názvů, které byly neustále měněny a obměňovány. Název nádraží takového, jakého jej známe dnes, vznikl těsně po vzniku Československa a bylo pojmenováno podle prezidenta T. G. Masaryka. Svůj název si tedy nádraží nese dodnes.

Historie Masarykova nádraží 

Kolejiště a dokonce i samotné umístění Masarykova nádraží byl nápad, který se v roce 1842 zrodil v hlavě projektantovi a slavnému staviteli železničních tratí, Janu Pernerovi. V minulosti bylo zbořeno Denisovo nádraží a tím pádem se Masarykovo nádraží stalo posledním pražským hlavovým nádražím, které slouží především k osobní dopravě regionálního charakteru. V současné době je tak zajišťována doprava primárně do některých příměstských částí a oblastí Prahy a jejího okolí včetně Středočeského kraje. Valná většina spojů je ale situována na hlavní nádraží v Praze, které se nachází jen nedaleko.

Masarykovo nádraží má, pokud jde o polohu, velmi dobré a strategické místo v centru hlavního města. O úplném zrušení Masarykova nádraží se mluví už několik let, zatím však žádná debata nedošla k naprosto jednoznačnému závěru.

Vložil Doprava v Praze | Štítek , , , | Zanechat komentář

Doprava na letiště Praha

Doprava na Letiště Václava Havla v Praze je zajišťována hned několika dopravními prostředky. Každý cestující nebo turista si tak může zvolit způsoby dopravy, který je pro něj jak cenově nejvýhodnější, tak i dostupný. Kromě taxíků přímo na letiště je možné využít služeb soukromého dopravce Student Agency, populární se staly i autobusy MHD, dálková autobusová doprava nebo tzv. služba vlak + Airport Express. Každý cestující na letiště si tak může vybrat spojení, které pro něj představuje nejpříznivější a hlavně nejdostupnější prostředek.

Nelze však zapomínat ani na vlastní automobilovou dopravu.

Přímo na letišti je k dispozici nepřetržitě hlídané parkoviště vybavené kamerovým systémem. Poplatky za parkování se výrazně liší a nutno zmínit, že pokud si zakoupíte dovolenou, pobyt nebo jen letenky od soukromého dopravce Student Agency, parkování na letišti je zákazníkům ve většině případů poskytováno zcela zdarma.

Autobusy MHD na Letiště Václava Havla 

Autobusy MHD jsou snadno dostupnými dopravními prostředky, s jejichž využitím je možné se bez problémů dostat na letiště. Ovšem pozor, od května se chystají výrazné změny v dopravě a to hlavně díky nově otevřené trase stávající linky metra A. V současné době se lze na letiště a samozřejmě i z letiště dostat následujícími spoji autobusových linek:

 • Linka 119 – Letiště Václava Havla – stanice metra Dejvická 
 • Linka 179 - Letiště Václava Havla – stanice metra Nové Butovice 
 • Linka 100 - Letiště Václava Havla – stanice metra Zličín 
 • Linka Airport Expres – Letiště Václava Havla – Praha hl. nádraží 
Vložil Doprava v Praze | Štítek , , , | Zanechat komentář

Pražská hromadná doprava jízdné

Území hlavního města Prahy je rozděleno na dvě hlavní pásma, která jsou označeny P a O.

Pásmo O je pak rozděleno ještě na dvě další pásmo označená jako O a B. Pásma B a O zahrnují všechny příměstské autobusy, které vedou územím Prahy a také vybrané úseky železnic.

Pásmo P pak zahrnuje tramvaje, metro, autobusy, přívozy, lanovku na Petřín a vybrané úseky železnic. Pojďme se podívat na ceny jízdenek a kuponů městské hromadné dopravy v Praze.

Jízdenky Druh jízdenky/kuponu Dospělý Dítě Junior Student Senior
Základní 90 min. 32 Kč 16 Kč 32 Kč 32 Kč 16 Kč
Krátkodobá 30 min. 24 Kč 12 Kč 24 Kč 24 Kč 12 Kč
1 den 110 Kč 55 Kč 110 Kč 110 Kč 55 Kč
3 dny 310 Kč - 310 Kč 310 Kč -
Kupony měsíční 550 Kč - 260 Kč 260 Kč 250 Kč
30denní - - - 260 Kč -
čtvrtletní 1 480 Kč - 720 Kč 720 Kč 660 Kč
90denní - - - 720 Kč -
5měsíční 2 450 Kč - 1 200 Kč 1 200 Kč 1 100 Kč
10měsíční - - 2 400 Kč 2 400 Kč -
roční 4 750 Kč - - - -
Vložil Hromadná doprava Praha | Štítek , , , | Zanechat komentář

Pražská hromadná doprava mapa

Do pražské hromadné dopravy toho patří skutečně hodně. Řadíme sem tramvaje, metro, příměstské autobusové linky, městské autobusové linky, několik přívozů, lanovou dráhu Petřín a síť parkovišť P+R. Všechno tvoří dohromady integrovaný dopravní systém, který se vyznačuje několika věcmi.

Jde především o to, že je zavedený jednotný tarif, stejné smluvní přepravní podmínky, jednotné číslování linek, návaznost jednotlivých typů dopravy, proklady mezi spoji jednotlivých linek a tak podobně.

Za koordinátora pražské integrované dopravy je označována organizace ROPID, což je vlastně Regionální organizátor pražské integrované dopravy. Jedná se taktéž o příspěvkovou organizaci Prahy. Na počátku roku 2000 probíhaly diskuze o tom, jestli má být oddělený pražská integrovaný systém a středočeská doprava. Prvního května roku 2005 pak byl zaveden oficiálně systém Středočeské integrované dopravy, kam patří další okresy Středočeského kraje, jako například Beroun, Mělník, Nymburk, Mladá Boleslav, Benešov, Kutná Hora, Kolín, Kladno a Příbram. Ke kompletnímu sjednocení těchto dvou integrovaných systému došlo šestého listopadu roku 2013. Účelem tohoto sjednocení je podle všeho zlevnění, zjednodušení, zefektivnění a zrychlení hromadné dopravy. Prodej jízdenek do pražské hromadné dopravy probíhá prostřednictvím rozšířené sítě automatů.

Dvacátého druhého listopadu pak byly zavedeny velice oblíbené SMS jízdenky, později byly zavedeny také předplatné jízdenky, které byly později nahrazeny čipovou kartou Opencard, na kterou lze virtuální kupony platit bezhotovostně.

Vložil Hromadná doprava Praha | Štítek , , , | Zanechat komentář

Pražský železniční uzel

Praha je nejvýznamnějším železničním uzlem železniční osobní dopravy v České republice. Jedná se o přirozené centrum jak dopravy dálkové, také také dopravy příměstské a intervalové na hlavních tratích. Pražský železniční uzel prochází, dalo by se říct, neustále přestavbou, která by měla propojit nejvýznamnější pražské nádraží a zvýšit tak kapacitu tratí v pražském centru.

Praha má svých několik velikých nádraží, které pocházejí často ještě z devatenáctého století, tedy z doby, kdy byly přivedeny do města první koleje. Tím nejvýznamnějším je samozřejmě hlavní nádraží, které se nachází na hranicích Vinohrad, Žižkova a Nového Města.

Dále v Praze máme na Novém Městě Masarykovo nádraží, nádraží Praha – Holešovice a Praha – Smíchov. Významné pražské nádraží se nacházelo také v Těšnově, avšak toto bylo zrušeno kvůli výstavbě severojižní silniční magistrály. Prahou vedou také evropské budované železniční koridory, kdy jeden přichází od Plzně do Prahy, další od Děčína k Břeclavi, další přichází do Prahy od Českých Budějovic a tak podobně.

Třetí koridor by se měl do roku 2016 modernizovat a měl by být vybudovaný tunel z Prahy do Berouna. Mělo by se jednat o první etapu vysokorychlostní trati z Prahy do Plzně.

Vložil Doprava 2015 | Štítek , , , | Zanechat komentář

Autobusový jízdní řád

Autobusová doprava je pravděpodobně nejrozšířenějším typem dopravy, přičemž se dělí podle několika hlavních kritérií.

Podle toho, komu je určena:

 • veřejná
 • zvláštní (neveřejná)

Podle pravidelnosti:

 • pravidelná (linková)
 • příležitostná (zájezdy, jednorázové akce a tak podobně…)

Podle místa uskutečnění:

 • městská
 • příměstská a regionální
 • meziměstská a dálková
 • mezinárodní

Podle způsobu financování:

 • dotovaná
 • komerční

Pokud bychom se měli podívat trošku do historie autobusové dopravy , tak bychom museli zhruba do roku 1905, kdy začaly jezdit první poštovní autobusy na území Rakouska – Uherska, které kromě klasických zásilek přepravovaly také osoby. V zemích České republiky byla první poštovní linka zavedena v roce 1908. První linka vedla mezi Pardubicemi a Bohdančem, respektive také mezi Pardubicemi a Holicemi. Tenkrát se jezdilo s autobusy Laurin & Klement, které měly optimální rychlost zhruba dvacet šest kilometrů za hodinu. Při této rychlosti měly neuvěřitelnou spotřebu šedesát dva litrů na sto kilometrů. Další pravidelné linky pak začaly vznikat zhruba v roce 1910.

Vložil Autobusové linky | Štítek , , , | Zanechat komentář

Student Agency autobusy jízdní řád

Student Agency je českou společností, která má své hlavní sídlo v Brně. Vznik roku této společnosti se datuje od roku 1996, kdy byla založena jako společnost s ručením omezeným. Prvního srpna roku 2013 pak byla transformována na komanditní společnost. Od začátku je jediným vlastníkem a později také společníkem-komanditistou Radim Jančura.

Například za rok 2008 byly tržby této společnosti něco kolem tří a půl miliard korun. Největší množství z této částky mají na svědomí letenky, ubytování a prodej doplňkových služeb, tedy zhruba šedesát šest procent. Další část, tedy zhruba dvacet tři procent, zahrnuje autobusová doprava.

Zbytek je pak rozdělen mezi školní zájezdy, studijní pobyty v zahraničí, pracovní programy a tak podobně. Komplementářek společnosti je jako taková akciová společnost Student Agency holding, přičemž jediným akcionářem této společnosti a jediný člen představenstva je opět Radim Jančura. Mezi základní dopravní činnost, kterou společnost Student Agency poskytuje, patří samozřejmě všem známá autobusová doprava, tedy ty žluté autobusy, které můžeme potkat téměř po celé České republice. Student Agency vyráží se svými autobusy i mezinárodně, a to například do měst v Německu, Beneluxu, Švýcarsku, Švédsku, Anglii, Rakousku, Maďarsku, Itálii, Norsku, Slovensku, Francii, Nizozemsku a tak podobně.

V České republice jezdí pravidelné linky hlavně mezi většími městy. Jedná se například o Praha – Brno, Praha – Plzeň, Praha – Ostrava, Praha – Liberec, Praha – Zlín, Brno – Ostrava a spousty dalších linek.

Vložil Autobusové linky | Štítek , , , | Zanechat komentář

Metro Praha

Metro je v Praze rozděleno do celkově tří linek, které jsou označovány prvními třemi písmeny abecedy, tedy A, B a C. Metro v Praze začíná jezdit mezi čtvrtou a pátou hodinou ranní, přičemž končí zhruba o půlnoci.

Linky metra jsou navrženy na provoz pětivozých souprav, které jsou také samozřejmě používány. Pokud bychom se měli bavit o maximální rychlosti, tak ta se pohybuje zhruba kolem osmdesáti kilometrů za hodinu.

Na druhou cestovní rychlost, tedy průměrná, je něco okolo 35 kilometrů za hodinu. Do této rychlosti je započítáno také stání na zastávkách.

Nejvíce souprav se vypravuje vždy v ranní špice během pracovních dnů, přičemž se jedná o celkově osmdesát devět souprav. V sedle je pak vypracováno zhruba padesát souprav a během víkendu zhruba třicet tři souprav. V celkové infrastruktuře metra se nachází několik základních částí. Jedná se samozřejmě o depa, přičemž pražské metro má depa celkově tři. Jedná se o Depo Hostivař, Depo Kačerov a Depo Zličín. Další součástí infrastruktury jsou zabezpečovací zařízení, které zajišťují plynulost a bezpečnost provozu vlaků v metru. Další součást pak tvoří samozřejmě eskalátory, přičemž nejdelší naleznete například na stanici Náměstí Míru. Jedná se o nejhlubší stanici a eskalátory měří osmdesát sedm metrů.

Poslední součástí infrastruktury je ochranný systém metra, které jsou počátkem dvacátého prvního století dimenzovány jako kryty v případech živelných pohrom, teroristických útoků a tak podobně.

Vložil Podzemní doprava Praha | Štítek , , , | Zanechat komentář

Trasy metra Praha plánek

Pražské metro je hlavním stěžejním prvkem integrované dopravy v Praze, bez kterého si naprostá většina lidí nedokáže pohyb po Praze již představit. Na jednotlivé stanice metra navazují samozřejmě linky autobusové, tramvajové, příměstské linky a tak podobně. Metro navazuje také plynule na různá vlaková nádraží v Praze. Metro v Praze je provozováno Dopravním podnikem hlavního města Prahy, přičemž v současné době je rozděleno na tři trasy, které jsou označeny prvními třemi písmeny v abecedě, tedy A, B a C. Na pláncích s metrem jsou pak tyto trasy rozlišeny barevně, kdy linka C nese červenou barvu, linka B žlutou barvu a linka A zelenou barvu. Níže se můžete podívat na tento plánek pražského metra.

Linka A

Na této lince se nachází celkově třináct stanic, přičemž vede z Dejvic do Strašnic. Celková délka této linky je bezmála jedenáct kilometrů, přičemž běžnou rychlostí jí metro projede za zhruba dvacet tři minut.

 

Linka B

Na lince B naleznete celkově dvacet čtyři stanic, přičemž její celková délka je zhruba dvacet pět a půl kilometru. Vede směrem jihozápad-severovýchod, přičemž vlak je schopný ji projet zhruba za čtyřicet jedna minut.

 

Linka C

Linka C má celkově dvacet stanic, přičemž její celková délka je bezmála dvacet tři kilometrů. Linka vede směrem ze severu na jihovýchod, přičemž vlak je schopný ji projet zhruba za třicet šest minut.

Vložil Podzemní doprava Praha | Štítek , , | Zanechat komentář